Servei tècnic

Equip de professionals altament qualificat per garantir un servei tècnic de qualitat.

Tots els nostres tècnics de servei compten amb una formació del més alt nivell i tenen la certificació corresponent per assegurar-nos poder respondre a les seves necessitats el més ràpidament possible, de mantenir en funcionament els seus equips de manutenció, neteja, plataformes i fleixadores, embolicadores i compactadores de la forma més eficient i aconseguir que estiguin disponibles sempre que sigui necessari.

A Setegar vetllem per la seguretat i el perfecte estat de la seva flota i maquinària, per això posem a la seva disposició el nostre servei de manteniment i accessoris. Els nostres tècnics reparen totes les marques.

Odoo • Image and Text

Per què contractar el manteniment amb Setegar?

Major vida útil de tota la seva flota de màquines.
Menor cost de reparacions.
Tranquilitat de que els seus equips operen en millors condicions de seguretat ja que en tot moment coneix l'estat dels mateixos i les condicions de funcionament.

Amb el servei de manteniment de Setegar, la seva màquina complirà amb les exigències en matèria de seguretat i higiene que exigeix ​​la llei i amb les indicacions que dicta el fabricant. Pot escollir entre els següents tipus de manteniment:
- Contractes i revisions de manteniment preventiu.
- Manteniment de la seva flota full service.

Què incloem?

Desplaçament i quilometratge
Mà d'obra del servei
Material de greixatge, neteja i lubricació propi de la revisió
Informe de les comprovacions efectuades i del seu estat
Servei de Seguiment a partir de la revisió inicial

En cas d'eventuals avaries entre revisions, disposem d'un equip de professionals que l'atendran en la major brevetat possible.

Els nostres tècnics es desplaçaran per identificar l'avaria i formalitzaran un pressupost amb la solució a el problema. Un cop aprovat el pressupost per part del nostre client es procedeix a solucionar l'avaria.

Odoo • Image and Text

Venda, lloguer i manteniment de tot tipus de productes per al seu magatzem.

Contacti amb nosaltres per demanar més informació.