DESINFECCIÓ MAQUINARIA COVID19

 A Setegar ens preocupem per la seguretat

  • Realitzar la neteja y desinfecció en cada canvi d'operari.

  • Seguir les indicacions del fabricant pels productes utilitzat.

  • Polvoritzar desinfectant i netejar amb paper o draps d'un sol ús.

  • Utilitzar EPI i guants d'un sol ús per realitzar la desinfecció.

  • Les zones a desinfectar son volants, sients i cinturons de seguretat, palanques i interruptors, pantalles i taulells, agafadors i recolzabraços, Tapa de batería i árees compartides.


SERVEIS

Disposem d'una àmplia oferta de serveis adaptats a les seves necessitats.

Lloguer

Extensa flota de maquinària de lloguer a curt termini per cobrir les seves necessitats. Oferim servei de màquines de substitució.

Formació i Cursos

Cursos personalitzats sota la certificació UNE 58451. Assessorament en els procediments i necessitats de riscos laborals.

Servei tècnic

Servei d'assistència tècnica (S.A.T.) per atendre les reparacions de tot tipus de carretons elevadors, elèctrics, dièsel, plataformes aèries...

Finançament

Plans de finançament a llarg i curt termini dissenyats en funció de les seves necessitats. Oferim leasings, rentings i pagaments fraccionats.

Les metes dels nostres clients són la nostra prioritat

PRODUCTES

Gran varietat de productes a la seva disposició: equips de manutenció i neteja, accessoris i recanvis, carretons, prestatgeries...

Odoo - Prueba 1 a tres columnas

Equips de manutenció

Equips de manutenció entre 1.000 kg i 16.000 kg de propulsió elèctrica, dièsel, GLP i combustió doble.

Odoo - Prueba 1 a tres columnas

Equips de neteja

Aspiradores, escombradores, fregadores i mixtes per a neteja de tot tipus de brutícia i tota la gamma de potència.

Odoo - Prueba 1 a tres columnas

Accessoris i recanvis

Gamma de productes o serveis que facilitaran la seva tasca i optimitzaran els seus recursos. Especial èmfasi en la seguretat dels seus empleats i propietats.

Odoo - Prueba 1 a tres columnas

Altres productes

Plataformes aèries, carretons d'alumini d'alta resistència, prestatgeries, EPIS, enfardadoras, embolicadores, fleixadores i material d'embalatge.

Odoo • Text and Image