Finançament

Plans de finançament a mida a curt i llarg termini, Rentings i Leasings adaptats a les seves necessitats.
Setegar li ofereix la possibilitat de diferents vies de finançaments per a les diferents necessitats dels nostres clients.

Comptem amb diverses entitats de crèdit que col·laboren amb nosaltres per oferir un finançament d'acord amb les possibilitats dels nostres clients. Renting, leasing i préstecs o lloguer amb opció a compra.

Aportem l'opció que amb les quotes de finançament es pugui incloure manteniment preventiu o Full Service, assegurança de responsabilitat civil i de danys materials amb franquícia.

Setegar realitza l'estudi de l'operació conjuntament amb les entitats de crèdit i li ofereix a el client la solució més eficient per a cada client.
Odoo • Image and Text

Venda, lloguer i manteniment de tot tipus de productes per al seu magatzem.

Contacti amb nosaltres per demanar més informació.